Kesadaran Ilahiyat: Beribadah Hanya Pada-Nya Yang Esa

Oleh : Mochamad Ridha (Ilmu Komunikasi 2015, staf Departemen Syiar JMF, peserta Rumah Kepemimpinan regional Yogyakarta) Membahas ilahiyat, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan maksud dari uluhiyah. Hanya perbedaan bentuk bahasa. Ilahiyat adalah uluhiyah -bahasa Arab- yang telah di sadur ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam pengertian maknanya sendiri, keyakinan ilahiyat atau tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Menujukan segala bentuk ibadah hanya kepada-Nya, dan meninggalkan sesembahan selain-Nya. Pada dasarnya, kalimat tahlil adalah bentuk simbol dari tauhid uluhiyah. Laa ilaha illallah, dengan ungkapan bahwasanya tiada tuhan yang patut disembah selain Allah. […]